ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ο παρών δικτυακός τόπος (εφεξής θα αναφερόμαστε σε αυτόν ως “ιστοσελίδα” ή  « Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr» δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  “ Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr Ο χρήστης επιλέγοντας το προϊόν που τον ενδιαφέρει, έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί καλύτερα για το εκάστοτε προϊόν αφού στην σελίδα του προϊόντος υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και εικόνες που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως το Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr δεν ευθύνεται για προϊόντα που έχουν ανακριβή στοιχεία, ούτε και για ελαττωματικά προϊόντα όταν αυτά προέρχονται από προμηθευτές. Η ευθύνη για αυτό βαρύνει τους προμηθευτές. Σημαντικό: Το ηλεκτρονικό κατάστημα Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr δηλώνει ότι οι φωτογραφίες – εικόνες των προϊόντων δεν είναι δεσμευτικές και ενδέχεται να διαφέρουν (π.χ. ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στην συσκευασία του προϊόντος). 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και σε περίπτωσης αμέλειας, το “Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr” δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει αποκλειστικά και μόνο με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων όπως αυτοί παρουσιάζονται στο παρόν.
Τα προϊόντα και κάθε είδους περιεχόμενα του “Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr” παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς δηλαδή καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το  “Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr” αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Το  “Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr” δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης το ηλεκτρονικό κατάστημα Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση το κατάστημα Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Λάρισας.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για τη συντήρηση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό. Θα υπάρχει άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών για ζητήματα έλλειψης διαθεσιμότητας των.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ

Τα απαιτούμενα για την αναγνώριση του χρήστη είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), τα οποία κάθε φορά που καταχωρούνται δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να συνδεθεί στον λογαριασμό του και στα προσωπικά του στοιχεία, με απόλυτη ασφάλεια. Στα στοιχεία αυτά έχουν πρόσβαση μονάχα οι χρήστες της υπηρεσίας, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης από τρίτα πρόσωπα. Το Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr, για λόγους ασφαλείας, συνιστά την αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και την δημιουργία περίπλοκων κωδικών (καλό είναι να υπάρχουν κεφαλαία και πεζά γράμματα και αριθμοί στους κωδικούς, όπως και να αποφεύγονται κωδικοί που αφορούν συνήθως κάποια προσωπικά του στοιχεία, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης κ.α.).

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

5.2 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σε κάθε σημείο του Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr εισάγει ο χρήστης προσωπικά δεδομένα υπάρχει κρυπτογράφηση. Υπάρχει κωδικοποίηση δηλαδή της πληροφορίας έως και το σημείο που η πληροφορία θα φτάσει στον αποδέκτη. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας είναι κρυπτογραφημένα για την απόλυτη ασφάλεια της.

5.3 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληροφορίες του πελάτη που διαβιβάζονται στο Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr είναι άκρως εμπιστευτικές.

5.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 Ο σχεδιασμός του Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr, το περιεχόμενο, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα προϊόντα και οι ρυθμίσεις της ιστοσελίδας καθώς και κάθε απαραίτητο λογισμικό που αυτή χρησιμοποιεί, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr

Oποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύεται. 

5.5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Για να εγγραφεί ο χρήστης στα Ενημερωτικά Δελτία του Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία για τη δημιουργία λογαριασμού, επιλέγει επιπλέον την σχετική ένδειξη περί αποδοχής λήψης Ενημερωτικών Δελτίων. To Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία προς τους χρήστες του. Δημιουργώντας το προφίλ σας, ως χρήστης, στο Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων προς το email που δηλώνετε. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο και ακολουθείτε την διαδικασία διαγραφής.

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο δηλώνετε ότι συμφωνείτε, να δημιουργήσουμε μια συλλογή από νέα, προσφορές και άλλες πληροφορίες για το ενημερωτικό δελτίο και να σας το αποστείλουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

5.6 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς το Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους του Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr 

Δεσμευόμαστε να μη χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης, ούτε να τα μεταβιβάσουμε σε τρίτα μέρη.

Σημαντικό: Τα μηνύματα που αποστέλλονται με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας δεν καλύπτονται από απόρρητο. Σας συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τρίτα πρόσωπα στα μηνύματά σας.

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η διαθεσιμότητα και οι τυχόν προσφορές προϊόντων ή εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr , ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ενώ σε περιπτώσεις προσφορών ενδέχεται να έχουν διάρκεια συγκεκριμένου χρόνου. Τα προϊόντα είναι συμβατά με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί καλλυντικών και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Καλλυντικών.

To Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων έχουν μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και/ή στα αγγλικά.

Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Απόρρητο και Χρήση των Cookies χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με τους όρους αυτών και τυχόν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη. Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.

6.1 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Οι τρόποι που ο πελάτης έχει την δυνατότητα να παραγγείλει προϊόντα από το Παπανδρέου Ζωή – La Tienda De La Vida.gr είναι 2. Μπορεί να παραγγείλει προϊόντα είτε μέσω της ιστοσελίδας La Tienda De La Vida.gr .gr, είτε τηλεφωνικά στο 6944920495. Αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας από μεριάς χρήστη, θα παραλαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, στην οποία αναγράφονται τα προϊόντα που έχει επιλέξει, ο αριθμός του κάθε προϊόντος, οι τιμές, ο φόρος και το σύνολο πληρωμής.

6.2 ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στο La Tienda De La Vida.gr καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε στα προϊόντα του διαδικτυακού τόπου να αναγράφονται οι ορθές τιμές των προϊόντων μας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει πιθανότητα, λόγω κάποιου τεχνικού σφάλματος ή τυπογραφικού λάθουςνα υπάρξει σφάλμα στις αναγραφόμενες τιμές. 

6.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αλλαγές στις παραγγελίες δεν γίνονται δεκτές μετά την ολοκλήρωσή τους. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή, πρέπει να ακυρώσει την παραγγελίας (εφ’ όσον αυτή δεν έχει αποσταλεί) και να προχωρήσει σε νέα παραγγελία.

6.4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αν κάποια από τα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail ή τηλεφώνου, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Το τυχόν υπόλοιπο τμήμα της παραγγελίας του θα εκτελείται κανονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας της παροχής, τότε, κατόπιν της κατά τα άνω ενημέρωσης, η παραγγελία θεωρείται ως μη γενόμενη, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε ευθύνη για την Εταιρεία.

6.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα ή στο προσωπικό του σημείο παραλαβής που έχει επιλέξει ο αγοραστής (Υποκατάστημα Courier ή φυσικό κατάστημα La Tienda De La Vida.gr που βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας, οδός Κύπρου 95 και Φαρμακίδου 2) δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του πελάτη που έκανε την παραγγελία. Η παραγγελία επιτρέπεται να παραδοθεί σε τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου καταγράφονται από τον ταχυμεταφορέα ή το προσωπικό του καταστήματος, ο οποίος, στην περίπτωση παράδοσης σε τρίτο, παρακρατεί και το έγγραφο εξουσιοδότησης.

Η υπογραφή του πελάτη στο σχετικό Δελτίο Αποστολής ρητά συμφωνείται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη παράδοσης της παραγγελίας στον δικαιούχο.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

7.1ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων ολοκληρώνεται σε 1-4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Ο ακριβής χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς και τον τρόπο παράδοσης που έχει επιλέξει ο καταναλωτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων γεωγραφικών τοποθεσιών και εφόσον προηγουμένως έχει ενημερωθεί ο καταναλωτής, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

7.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1.  
Παραλαβής της παραγγελίας μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (Courier). Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παράδοση της παραγγελίας του, θα επιβαρυνθεί με το αντίτιμο των 3€.
2. Είναι δυνατή η παραλαβή των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα που βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας, οδός Κύπρου 95 και Φαρμακίδου 2 χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη.

8.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Για λόγους ανωτέρας βίας (όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αν υπάρχει αδυναμία παράδοσης των προϊόντων στον προκαθορισμένο χρόνο, το προσωπικό του κατάστημα La Tienda De La Vida.gr που βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας, οδός Κύπρου 95 και Φαρμακίδου 2) θα επικοινωνήσει το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει αν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του με καθυστέρηση.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία, διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με το κατάστημα La Tienda De La Vida.gr που βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας, οδός Κύπρου 95 και Φαρμακίδου 2) και τα προϊόντα που υπάρχουν στον ιστότοπό μας, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο τηλέφωνο

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών λειτουργεί Δευτέρα έως Σάββατο και ώρες 09:00 έως 17:00.

10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του καταστήματος  La Tienda De La Vida.gr που βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας, οδός Κύπρου 95 και Φαρμακίδου 2 αποδέχεστε τους Όρους Χρήστης της ιστοσελίδας, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

elGreek
elGreek